PROGRAMLAR

LİSANS PROGRAMLARI

 • TARİH
 • COĞRAFYA
 • FELSEFE
 • SOSYOLOJİ
 • İŞLETME
 • İKTİSAT

ÖNLİSANS PROGRAMLARI

 • SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ YÖNETİMİ
 • HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ
 • KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM
 • SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
 • SOSYAL HİZMETLER
 • TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK

LİSANS

COĞRAFYA


Lisans


Programın amacı, coğrafi olayların oluşum nedenlerini, sonuçlarını, karşılıklı ilişkilerini öğretmektir…

FELSEFE


Lisans


Programın amacı, temel yöntem ve kavramları akla dayalı ve eleştirel bir sorgulamayla irdelemeyi öğretmektir…

TARİH


Lisans


Öğrencilerin ileri düzeyde Osmanlıca öğrenmelerini sağlamak bölümün hedeflerinden olacaktır.

İKTİSAT


Lisans


Programın amacı, iktisadi analizlerin temelini oluşturacak ana prensipleri ve anahtar kavramları öğretmektir…

İŞLETME


Lisans


Programın amacı, sektörün ihtiyacına yönelik nitelikli ve başarılı girişimci ve yöneticiler yetiştirmektir…

SOSYOLOJİ


Lisans


Programın amacı öğrencilerin toplumsal olayları anlama ve eleştirel çözümleme, üretebilme kapasitelerini geliştirecek yönde düzenlenmiştir.

ÖNLİSANS

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ YÖNETİMİ


Önlisans


Sektörün ihtiyacına yönelik kalifiye ve donanımlı bireyler yetiştirmek. Hava Limanı ve Yer Hizmetleri Ön Lisans Programı’nın temel amaçları alana ait kuramsal ve uygulamaya dönük kapsamlı içerik bilgisine sahip bireyler yetiştirmektir.

HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ


Önlisans


Bu programın amacı, Türkiye’deki hukuk büroları ve ofislerinde yıllardır var olan ve çözümlenemeyen temel problemlerden biri olan ara eleman ihtiyacının giderilmesidir.

KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM


Önlisans


Bu programın amacı, kültürel mirasın bir taraftan korunması diğer taraftan turizm yoluyla ekonomik bir kaynağa dönüşmesini amaçlamıştır.

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ


Önlisans


Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında özgün araştırmaları ve eğitim kalitesi ile en çok tercih edilen bölüm olmak. İnsan hak ve özgürlüklerine saygılı, bilimsel birikimden yararlanılabilen analitik düşünce ve disiplinler arası çalışma becerilerine sahip, sağlık etiği ilkelerine uyan, meslek alanında gerekli bilgi ve…

SOSYAL HİZMETLER


Önlisans


Sosyal hizmetler; birey, grup ve toplumun sosyal çevreyle bağlantılı; sosyal çevre, aile, okul, işyeri, toplum, yasalar, politikalar gibi sorunlarını çözmekte yardımcı olmayı hedefleyen bilimsel ve mesleki bir disiplindir. Sosyal hizmetler Ön Lisans Programı’nın temel amaçları alana ait kuramsal ve uygulamaya dönük kapsamlı…

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK


Önlisans


Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans Programı vereceği eğitimle alanında edindiği bilgilerle, bilimsel ve sosyal faaliyetleri yürütebilen, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarda görev yapılabilecek Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik elemanları yetiştirecektir.