PROGRAMLAR

LİSANS PROGRAMLARI

 • COĞRAFYA
 • ÇOCUK GELİŞİMİ
 • FELSEFE
 • İKTİSAT
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
 • İŞLETME
 • SOSYOLOJİ
 • TARİH
 • ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ

ÖNLİSANS PROGRAMLARI

 • ADALET
 • HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ
 • KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM
 • SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
 • SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ YÖNETİMİ
 • SOSYAL HİZMETLER
 • TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
 • YAŞLI BAKIMI

LİSANS

COĞRAFYA


Lisans


Programın amacı, coğrafi olayların oluşum nedenlerini, sonuçlarını, karşılıklı ilişkilerini öğretmektir…

ÇOCUK GELİŞİMİ


Lisans


Çocuk Gelişimi Programının temel amacı, çocuk gelişimi ve eğitiminin önemini benimseyen, 0–18 yaş çocuklarının gelişim özelliklerini tanıyıp, alışkanlık ve gereksinimleri konusunda bilgi kazanmış, …

FELSEFE


Lisans


Programın amacı, temel yöntem ve kavramları akla dayalı ve eleştirel bir sorgulamayla irdelemeyi öğretmektir…

İKTİSAT


Lisans


Programın amacı, iktisadi analizlerin temelini oluşturacak ana prensipleri ve anahtar kavramları öğretmektir…

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ


Lisans


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ


Lisans


Programın amacı, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda donanımlı ve alan bilgilerine sahip İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği uzmanı unvanında nitelikli elaman yetiştirmektir.

İŞLETME


Lisans


Programın amacı, sektörün ihtiyacına yönelik nitelikli ve başarılı girişimci ve yöneticiler yetiştirmektir…

SOSYOLOJİ


Lisans


Programın amacı öğrencilerin toplumsal olayları anlama ve eleştirel çözümleme, üretebilme kapasitelerini geliştirecek yönde düzenlenmiştir.

TARİH


Lisans


Öğrencilerin ileri düzeyde Osmanlıca öğrenmelerini sağlamak bölümün hedeflerinden olacaktır.

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ


Lisans


ÖNLİSANS

ADALET


Önlisans


Bu programın amacı, Türkiye’deki hukuk büroları ve ofislerinde yıllardır var olan ve çözümlenemeyen temel problemlerden biri olan ara eleman ihtiyacının giderilmesidir.

HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ


Önlisans


Bu programın amacı, Türkiye’deki hukuk büroları ve ofislerinde yıllardır var olan ve çözümlenemeyen temel problemlerden biri olan ara eleman ihtiyacının giderilmesidir.

KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM


Önlisans


Bu programın amacı, kültürel mirasın bir taraftan korunması diğer taraftan turizm yoluyla ekonomik bir kaynağa dönüşmesini amaçlamıştır.

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ


Önlisans


Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında özgün araştırmaları ve eğitim kalitesi ile en çok tercih edilen bölüm olmak. İnsan hak ve özgürlüklerine saygılı, bilimsel birikimden yararlanılabilen analitik düşünce ve disiplinler arası çalışma becerilerine sahip, sağlık etiği ilkelerine uyan, meslek alanında gerekli bilgi ve…

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ YÖNETİMİ


Önlisans


Sektörün ihtiyacına yönelik kalifiye ve donanımlı bireyler yetiştirmek. Hava Limanı ve Yer Hizmetleri Ön Lisans Programı’nın temel amaçları alana ait kuramsal ve uygulamaya dönük kapsamlı içerik bilgisine sahip bireyler yetiştirmektir.

SOSYAL HİZMETLER


Önlisans


Sosyal hizmetler; birey, grup ve toplumun sosyal çevreyle bağlantılı; sosyal çevre, aile, okul, işyeri, toplum, yasalar, politikalar gibi sorunlarını çözmekte yardımcı olmayı hedefleyen bilimsel ve mesleki bir disiplindir. Sosyal hizmetler Ön Lisans Programı’nın temel amaçları alana ait kuramsal ve uygulamaya dönük kapsamlı…

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK


Önlisans


Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans Programı vereceği eğitimle alanında edindiği bilgilerle, bilimsel ve sosyal faaliyetleri yürütebilen, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarda görev yapılabilecek Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik elemanları yetiştirecektir.

YAŞLI BAKIMI


Önlisans