Programlar

Programlar

LİSANS


LİSANS PROGRAMLARI
school  COĞRAFYA

school  ÇOCUK GELİŞİMİ

school  FELSEFE

school  İKTİSAT

school  İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

school  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

school  İŞLETME

school  SOSYOLOJİ

school  TARİH

school  ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ

ÖN LİSANS PROGRAMLARI
school  ADALET

school  HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ

school  KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM

school  SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ

school  SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ YÖNETİMİ

school  SOSYAL HİZMETLER

school  TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK

school  YAŞLI BAKIMI

 

 

Cografya Lisans

Coğrafya
Lisans
Programın amacı, coğrafi olayların oluşum nedenlerini, sonuçlarını, karşılıklı ilişkilerini öğretmektir…

  

Çocuk Gelişimi Lisans

Çocuk Gelişimi
Lisans
Çocuk Gelişimi Programının temel amacı, çocuk gelişimi ve eğitiminin önemini benimseyen, 0–18 yaş...

  

Felsefe Lisans

Felsefe
Lisans
Programın amacı, temel yöntem ve kavramları akla dayalı ve eleştirel bir sorgulamayla irdelemeyi öğretmektir…

 

 

İktisat Lisans

İktisat
Lisans
Programın amacı, iktisadi analizlerin temelini oluşturacak ana prensipleri ve anahtar kavramları öğretmektir…

  

İnsan Kaynakları Yönetimi Lisans

İnsan Kaynakları Yönetimi
Lisans
Dört yıllık İnsan Kaynakları Yönetimi Lisans Programı’nda, öğrenciler, insan kaynakları yönetimi ile ilgili...

  

İş sağlığı ve Güvenliği Lisans

İş Sağlığı ve Güvenliği
Lisans
Programın amacı, İş Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda donanımlı ve alan bilgilerine sahip İş Sağlığı ve İş Güvenliği...

 

 

İşletme Lisans

İşletme
Lisans
Programın amacı, sektörün ihtiyacına yönelik nitelikli ve başarılı girişimci ve yöneticiler yetiştirmektir…

  

Sosyoloji Lisans

Sosyoloji
Lisans
Programın amacı öğrencilerin toplumsal olayları anlama ve eleştirel çözümleme, üretebilme kapasitelerini...

  

Tarih Lisans

Tarih
Lisans
AUZEF’e bağlı olan Tarih Programı, dört yıllık açık öğretim lisans programıdır. Programımız öğrencilerimize...

 

  

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Lisans

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
Lisans
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Lisans Programı; envanter, taşımacılık, depolama ve paketleme...

 


ÖN LİSANS


 

Adalet Ön Lisans

Adalet
Ön Lisans
Bu programın amacı, Türkiye’deki hukuk büroları ve ofislerinde yıllardır var olan ve çözümlenemeyen temel...

  

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Ön Lisans

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
Ön Lisans
Bu programın amacı, Türkiye’deki hukuk büroları ve ofislerinde yıllardır var olan ve çözümlenemeyen...

  

Kültürel Miras ve Turizm Ön Lisans

Kültürel Miras ve Turizm
Ön Lisans
Bu programın amacı, kültürel mirasın bir taraftan korunması diğer taraftan turizm yoluyla...

 

 

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön Lisans

Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Ön Lisans
Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında özgün araştırmaları ve eğitim kalitesi ile en çok tercih edilen bölüm...

  

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Yönetimi Ön Lisans

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Yönetimi
Ön Lisans
Program, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi kapsamında, teknolojik ve profesyonel...

  

Sosyal Hizmetler Ön Lisans

Sosyal Hizmetler
Ön Lisans
Programda yer alan dersler ve öğretim yöntemleri, alanla ilgili temel bilgileri vermenin yanında, bu bilgileri pratik alana aktarma...

 

 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ön Lisans

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Ön Lisans
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans Programı vereceği eğitimle alanında edindiği bilgilerle, bilimsel ve sosyal...

  

Yaşlı Bakımı Ön Lisans

Yaşlı Bakımı
Ön Lisans
Gelişen ve değişen Türkiye’de geniş aile yapısından çekirdek aile yapısına geçiş, kadının çalışması gibi sosyal...